Bases de participació pels ponents

La convocatòria per a l’enviament de sol·licituds i resums s’obre des de l'15 de maig de 2019 fins al 23 de juny 2019.

 

Requisits Bàsics

 

  • Ser estudiant de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Genètica, Química, Biotecnologia, Enginyeria Biomèdica o algun altre grau de l’àrea de Biomedicina en una universitat catalana.

 

  • Haver participat en un projecte científic experimental de recerca biomèdica a una universitat nacional o estrangera.

 

  • Queden excloses/os aquelles/s estudiants que en el moment de la inscripció gaudeixin de titulació universitària relacionada amb l’àmbit de les ciències (Grau, Diplomatura o Llicenciatura). Igualment els treballs basats únicament en revisions bibliogràfiques.

    

Sol·licitud d'Assistència

 

Per tal de fer la sol·licitud de participació com a ponent és necessari omplir el formulari d'inscripció amb les vostres dades.

 

Resums

 

Tindran una extensió màxima de 1000 paraules. El resum juntament amb el CV s'hauran d'enviar a premigrr@gmail.com en format word. Utilitzeu la plantilla proporcionada (mantenint el format  Tahoma 12).

 

La participació en el Premi implica l'acceptació de les bases. Les qüestions no previstes les resoldrà el jurat d'acord amb el seu millor criteri.

 

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup d'investigadors. És feina del grup d'investigadors decidir qui farà la ponència. El certificat d'assistència i en cas de guanyar, el d'un premi, s'expediran només amb el nom del ponent, encara que en el resum guanyador hi figuri el nom de tot el grup.

   

Procés de Selecció

 

Un cop tancada la convocatòria un tribunal format per investigadors i professors universitaris decidirà quins resums tenen la qualitat necessària per a ser presentats públicament. Entre aquests, un màxim de 20 seran escollits per ser presentats com a comunicació oral i els altres com a comunicació tipus pòster.

 

L'última setmana de juliol de 2019 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats.

   

Presentacions orals

 

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 8 minuts per a preguntes del jurat.

 

Es faran els dies 17 i 18 de setembre de 2019, de 15:00 a 20:00 h, a l'aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) de la Universitat de Barcelona.

 

Presentacions pòsters

 

Els pòsters es penjaran al llarg del dia 17 i romandran penjats els tres dies de les jornades. La presentació davant els companys es realitzarà el dia 19 durant les sessions de pòster programades, que s'indicaran al programa. Els responsables dels pòsters de ser-hi presents per tal de respondre les preguntes sobre els seus treballs.

Hi haurà una menció especial per al millor pòster. Aquest serà escollit per tot el públic assistent a les jornades.

   

Premis

 

S’adjudicaran 3 premis a les tres millors presentacions del congrés, (el premi es pot declarar desert).

 

1r Premi 1000 euros

(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros

(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros

(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

 

Crèdits de Reconeixement Acadèmic

 

La participació activa al congrés està convalidada amb crèdits de reconeixement acadèmic a les diferents universitats de parla catalana.

 

Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits?

   

Publicació a una revista de divulgació científica

 

L'estudiant guanyador del primer premi tindrà l'oportunitat de publicar un article divulgatiu a la revista científica de la Societat Catalana de Biologia .

 

Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a través de premigrr@gmail.com

La convocatòria per a l’enviament de sol·licituds i resums s’obre des de l'15 de maig de 2019 fins al 23 de juny 2019.

 

Requisits Bàsics

 

  • Ser estudiant de Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Genètica, Química, Biotecnologia, Enginyeria Biomèdica o algun altre grau de l’àrea de Biomedicina en una universitat catalana.

 

  • Haver participat en un projecte científic experimental de recerca biomèdica a una universitat nacional o estrangera.

 

  • Queden excloses/os aquelles/s estudiants que en el moment de la inscripció gaudeixin de titulació universitària relacionada amb l’àmbit de les ciències (Grau, Diplomatura o Llicenciatura). Igualment els treballs basats únicament en revisions bibliogràfiques.

    

Sol·licitud d'Assistència

 

Per tal de fer la sol·licitud de participació com a ponent és necessari omplir el formulari d'inscripció amb les vostres dades.

 

Resums

 

Tindran una extensió màxima de 1000 paraules. El resum juntament amb el CV s'hauran d'enviar a premigrr@gmail.com en format word. Utilitzeu la plantilla proporcionada (mantenint el format  Tahoma 12).

 

La participació en el Premi implica l'acceptació de les bases. Les qüestions no previstes les resoldrà el jurat d'acord amb el seu millor criteri.

 

Els projectes enviats només els podrà presentar un sol ponent, encara que hagin estat realitzats per un grup d'investigadors. És feina del grup d'investigadors decidir qui farà la ponència. El certificat d'assistència i en cas de guanyar, el d'un premi, s'expediran només amb el nom del ponent, encara que en el resum guanyador hi figuri el nom de tot el grup.

   

Procés de Selecció

 

Un cop tancada la convocatòria un tribunal format per investigadors i professors universitaris decidirà quins resums tenen la qualitat necessària per a ser presentats públicament. Entre aquests, un màxim de 20 seran escollits per ser presentats com a comunicació oral i els altres com a comunicació tipus pòster.

 

L'última setmana de juliol de 2019 es publicarà a la web el nom dels estudiants seleccionats.

   

Presentacions orals

 

Cada presentació tindrà una durada de 10 minuts més 8 minuts per a preguntes del jurat.

 

Es faran els dies 17 i 18 de setembre de 2019, de 15:00 a 20:00 h, a l'aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) de la Universitat de Barcelona.

 

Presentacions pòsters

 

Els pòsters es penjaran al llarg del dia 17 i romandran penjats els tres dies de les jornades. La presentació davant els companys es realitzarà el dia 19 durant les sessions de pòster programades, que s'indicaran al programa. Els responsables dels pòsters de ser-hi presents per tal de respondre les preguntes sobre els seus treballs.

Hi haurà una menció especial per al millor pòster. Aquest serà escollit per tot el públic assistent a les jornades.

   

Premis

 

S’adjudicaran 3 premis a les tres millors presentacions del congrés, (el premi es pot declarar desert).

 

1r Premi 1000 euros

(atorgat per Encarna Romero Buiza, mare de Gemma Rosell i Romero)

2n Premi 500 euros

(atorgat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears)

3r Premi 300 euros

(atorgat per l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut)

 

Crèdits de Reconeixement Acadèmic

 

La participació activa al congrés està convalidada amb crèdits de reconeixement acadèmic a les diferents universitats de parla catalana.

 

Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits?

   

Publicació a una revista de divulgació científica

 

L'estudiant guanyador del primer premi tindrà l'oportunitat de publicar un article divulgatiu a la revista científica de la Societat Catalana de Biologia .

 

Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a través de premigrr@gmail.com