Condicions d’assistència a les Jornades per poder optar als Premis i Crèdits de Reconeixement Acadèmic

Els ponents que facin la presentació oral, podran optar al Premi si han participat a un mínim del 80% de l’activitat (12 hores de les 15 hores totals). En cas contrari, tindran només el certificat d’assistència amb els 2 crèdits ECTS.

 

Els ponents que facin la presentació pòster, han d’assistir al 80% de l’activitat (12 hores de les 15 hores totals) per obtenir el certificat d’assistència amb els 2 crèdits ECTS. Per obtenir el certificat de presentació de pòster, sense els crèdits, hauran de presentar el pòster (espai de 90 minuts, tercer dia).

 

Les conferències però, són obligatòries per a ponents i oients.