Tribunal

DR. JORDI ALCARAZ

Professor Agregat de la Unitat de Biofísica i Bioenginyeria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) des del 2012 i membre del CIBER de malalties respiratòries (CIBERES). Llicenciat en Física per la UB, i Doctor en el camp de la Biofísica Cel·lular i Nanobioenginyeria per la UB el 2002. Posteriorment, va ampliar la seva formació multidisciplinar com a investigador postdoctoral conjuntament al Laboratori de Biologia del Càncer de la Dra. Mina Bissell al Lawrence Berkeley National Laboratoryi al Laboratori de Biofísica de Molècules Individuals del Prof. Carlos Bustamante a UC Berkeley (2002-2007). Des del 2010 dirigeix un grup de recerca translacional a la Facultat de Medicina sobre mecanobiologia en càncer de pulmó i fibrosi pulmonar, amb especial èmfasi en els fibroblasts com a cèl·lules reguladores del microambient tumoral i fibròtic. Des del 2007 ha impartit docència en assignatures troncals als graus de Medicina, Enginyeria Biomèdica i Ciències Biomèdiques, ha participat en nombrosos Màsters, i ha dirigit varies tesis doctorals. Des del 2011 és coordinador de l’assignatura Bioenginyeria Molecular i Cel·lular del Grau d’Enginyeria Biomèdica de la UB.

DRA. EULÀLIA MARTÍ

Eulàlia Martí es va llicenciar en Ciències Biològiques (1991) i va realitzar el seu doctorat en Neurociències (1996) a la Universitat de Barcelona. Va ser investigadora postdoctoral del Centre de Genètica Mèdica i Molecular de l’ Institut de Recerca Oncològica (2001-2002) i posteriorment Investigadora Miguel Servet al Centre de Regulació Genòmica (2003-2015) on va ser nomenada Cap de Grup del Programa de Bioinformàtica i Genòmica (2016-2017). Des de gener del 2018 l’Eulàlia  és professora Agregada de la Universitat de Barcelona, responsable del grup de Genòmica Funcional del Trastorns Neurodegeneratius del departament de Biomedicina i cap de la Unitat CIBERESP CB06/02/0058 

DR. ÀNGEL MESSEGUER 

Doctor en Química per la Universitat de Barcelona el 1974. Formació postdoctoral a la Universitat de Cornell (USA) durant 1978-79. És Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques des del 1991 i està adscrit a l’Institut de Química Avançada de Catalunya del qual en fou també director. El seus temes de recerca s’han centrat en el descobriment de fàrmacs fent servir les modernes tecnologies de la química mèdica. És coautor de més de 190 treballs científics, 25 patents i ha estat el supervisor de 25 tesis doctorals. Una molècula descoberta al seu laboratori es troba en fase clínica per al tractament de l’esclerosi múltiple. En l’aspecte docent ha participat com a professor de cursos de tercer cicle a diverses universitats.

DRA. ESTHER PÉREZ-NAVARRO

Dra. en Biologia per la Universitat de Barcelona el 1996. Professora Titular del Departament de Biomedicina, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, des de 2003. Investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques IDIBAPS i del CIBER de Malalties Neurodegeneratives, CIBERNED. Des de 2001 és la responsable d’una línia de recerca que té com objectiu l’estudi de mecanismes moleculars alterats en la malaltia de Huntington, una malaltia neurodegenerativa causada per una mutació genètica, amb la finalitat d’identificar noves dianes terapèutiques. 

Temes de recerca: Estudi de cascades de senyalització intracel·lular implicades en la degeneració de neurones estriatals i hipocampals en la malaltia de Huntington. En els últims anys s’ha centrat en l’estudi de l’alteració de l’equilibri entre quinases i fosfatases (proteïnes que participen en el control de la plasticitat i la supervivència neuronal) i com aquesta alteració impacta sobre les vies de senyalització que regulen aquestes proteïnes i les seves conseqüències sobre la plasticitat i supervivència neuronals. 

Docència: Coordinadora del Màster Interuniversitari de Neurociències on participen la UB, UPF, UdL i URV. Histologia, assignatures troncals de primer i segon curs del grau de Medicina; Neurobiologia, assignatura optativa del grau de Medicina. 

 

DR. XAVIER XIFRÓ 

Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2005. Actualment és professor agregat Serra Húnter al Departament de Ciències Mèdiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG). Dirigeix el grup de recerca en noves dianes terapèutiques (TargetsLab) a la UdG i és membre del grup de Fisiopatologia de Malalties Neurodegeneratives de la UB. La seva activitat de recerca es centra en descriure dianes moleculars per fer front als dèficits cognitius i motors de malalties neurodegeneratives. Tanmateix és el coordinador de les àrees d’Histologia i de Neurociència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.