Ponents candidats al premi

Enguany ha augmentat notablement el nombre d'abstracts, en total se n'han presentat 35 que compleixen els criteris del premi.
Al final de la pàgina hi ha el document amb els ponents seleccionats per presentar el seu treball.
 
Donat que el temps és limitat, aquest any els treballs seran presentats en dos formats:
 
1. Presentació oral. En total una selecció de 19 abstracts realitzaran una ponència durant el primer o segon dia de les jornades amb les característiques especificades a les bases del premi (10 minuts d'exposició oral amb un màxim de 10 minuts addicionals per a preguntes). Aquests seran els treballs que optaran als 3 premis que anualment s'han atorgat i consten a les bases del premi.
 
2. Presentació pòster. Com a novetat d'enguany, els 16 abstracts restants seran presentats en format pòster. S'habilitarà un espai el primer dia per tal que els pòsters romanguin exposats al llarg de les jornades, i es dedicarà 1:30h durant el darrer dia a la presentació i avaluació dels pòsters. El/la guanyador/a serà premiat amb un vale per a un sopar al restaurant Semproniana de Barcelona.
 
A part dels premis corresponents, tots els participants d'ambdós grups rebran un certificat de ponència en el PGRR17.
 
Per tal de garantir la transparència del procés de selecció d'estudiants en ambdues categories de presentació, us exposem a continuació el procés que s'ha seguit enguany.
 
S'han distribuit els 35 treballs rebuts en grups de 6 (amb temàtiques i graus diferents) i cadascun d'ells ha estat avaluat per dues persones del tribunal. En conseqüència, cadascun del grup d'abstracts ha estat revisat per dos persones. Si algun membre del tribunal o de l'organització ha presentat un candidat, aquest ha quedat eliminat del grup que ha revisat el investigador en qüestió.

Els criteris avaluats són els següents aspectes:
  1. Implicació personal de l'estudiant en aquest treball concret
  2. Qualitat del treball 
  3. Historial previ de l'estudiant en l'àmbit de la recerca

En total, cadascun dels membres del tribunal ha avaluat 12 abstracts, dels quals n'ha seleccionat la meitat per a presentació en format oral o pòster. Per a aquells amb dos vots coincidents, s'han classificat automàticament en la categoria corresponent: en total 12 han obtingut oral-oral, 11 han obtingut pòster-pòster, i 12 oral-pòster. Aquest darrer grup ha estat re-avaluat per una tercera persona del tribunal, de manera que finalment 7 més han estat admesos per a presentació oral i 5 per a pòster. Finalment, 1 dels treballs no complia criteris per a ser presentat al PGRR17.